Fiske i inlandet


​Burträsk Camping & stugor Trevligt fiske efter grov Gädda men även Gös! Båtar finns att hyra.


Din annons här  


Din annons här  

 Myckelgensjö Camping i Bredbyn. Put and take fiske, handikappanpassad brygga

Gädda & Gös i Burträsk

Ett eldorado för fiskeintresserade
Hela året erbjuder Burträskbygden otaliga vackra och spännande vatten för den fiskeintresserade. Passa på att pröva våra fiskevatten, nu under sommaren. Det finns ett starkt bestånd av gös i hela Burälvens vattensystem och inte minst i Burträsket. Andra arter i våra vatten är till exempel gädda, abborre, braxen, lake och mört.I några strömmande vatten finns också harr och öring. Bild: burtrask.se Läs mer på Bureälvensfiskevårdsområde

Fiska i Åsele

Åsele har skogslandets trolska fiskemiljöer. Ett omväxlande landskap, med vidsträckta skogar, berg och våtmarker.
Området är mycket vattenrikt med hundratals tjärnar och sjöar men även forsande vatten. Flugfiskaren hittar särskilda reserverade vatten.
Den som vistas i Åsele har ett bra utgångsläge för både korta och längre fisketurer.
Redan i direkt anslutning till tätorten finns bl.a fiske efter röding i Abborrsjön. Den är lätt att nå från väg med bra gångstig sommartid.

Fiske i södra Lappland (Lycksele)

Om du är intresserad av gädda och abborre så finns ett nästan obegränsad utbud i kommunens många sjöar. Några lättillgängliga vatten med båtuthyrning och hög kvalitet på fisket är: Byssträsket och Kalven (Byssträsk-Nyliden fvo), Mörtträsket (Kattisavans fvo), Alträsket (Ruskträsk fvo) samt Umeälven i centrala Lycksele (Lycksele fvo). Rekommenderade fiskemetoder är mete, spinn och flugfiske. Ädelfiske i sjöar och tjärnar bedrivs i huvudsak i inplanterade vatten. SveaSkog har ett flertal lämpliga sjöar med utsatt öring, harr och röding.  Ifall du vill fiska i strömmande vatten, är Örån (Öre älv) ett måste. Där hittar du ett fint harrfiske och med lite tur kan du även få en öring på kroken.  

Laxfiske mitt i Sollefteå

Nipstadsfisket är ett exklusivt lax- och havsöringsfiske som utövas i Ångermanälven mitt i Sollefteå stad.
Sträckan är 200 meter på varje sida av älven, nedströms Sollefteå kraftverk. Juli månad är laxfisket som bäst på Nipstadsfisket. Den 14 juni 2005 togs rekordlaxen för Nipstadsfisket. Laxen vägde 24,2 kg. Från notfisket rapporteras en lax med vikten 32,8 kg tagen den 19 juli 1995. Chansen till att dra upp grov lax finns. Spinnflugefisket är bäst sen kväll och natt medan det på flugfiskesträckan fångas en del lax dagtid.  
Källa bild&text: cbis.solleftea. se