Vattnet fortsätter att stiga

Höga flöden i Råneå älv. Väderläget domineras av varningar för höga flöden i länet. För kusten har utfärdats fyra varningar. En klass 2-varning gällande mycket höga flöden har utfärdats för Råneå älvs biflöden samt delar av Vitån och Töreälven. Även för Sangis älv är utfärdat en varningklass 2 för mycket höga flöden.
 ÖVERTORNEÅ Översvämningen i Armasjärvi river upp starka känslor och het debatt, hade översvämningen gått att förhindra?

Vattnet fortsätter att stiga i sjön i Armasjärvi, dock stiger vattnet inte lika fort som tidigare. Lena och Johan Kummus stuga befinner sig fortsatt mitt i vattnet och de konstaterar att så länge Mikael Styrman skötte Poustijärvi förekom inga översvämningar.
Foto Linda Danhall
Läs mer här på NSD eller Kuriren

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter