Skären som var världen!

Norrbyskär! "Skären som var världen". Så har Norrbyskärs sågverkssamhälle kallats, mönstersamhället som byggdes upp på 1890-talet av Frans Kempe, runt Europas då största sågverksanläggning. De noga utvalda arbetare som fick komma hit, försågs genom bolaget, Mo & Domsjö AB, med allt de behövde från vaggan till graven. I dag återstår inget av industrianläggningarna, utom ångpannehuset där Kulturum Norrbyskär är beläget.

Idag är Norrbyskär ett trevligt utflyktsmål att besöka.
Arbetarbostäderna i snörräta rader, som nu används som sommarhus, den gamla förvaltarbostaden – som byggts om till värdshus – en kägelbana, samt skolhus och kyrka.


Kulturum innehåller en utställning om den korta men synnerligen intensiva sågverksepoken. Här finns också bra möjligheter till förtäring av olika slag.
På Norrbyskär finns goda hamnförhållanden för fritidsbåtar, och under sommarhalvåret går regelbundna färjeturer mellan Norrbyn på fastlandet och "Skäret". 
Mer info om tidtabell mm hittar ni här: Norrbyskärs Museum