Tallbergsbroarna

Fyra kilometer från samhället Nyåker, i närheten av byn Tallberg finns tre magnifika byggnadsverk- alla uppförda som järnvägsbroar. De var färdiga för trafik år 1891, 1919 och 1994. Broarna sträcker sig över Öreälvens djupa fåra. Den svårbemästrade passagen längs norra stambanan har överbryggts med imponerande kunskap, stora arbetsstyrkor och aktningsvärda dimensioner. I det mäktiga brolandskapet kan mer än hundra år av brobyggande avläsas, motstycke saknas faktiskt i Sverige.

För att norra stambanan skulle kunna dras norr om Nyåker måste en järnvägsbro byggas över Öre älv. Ett imponerande fackverk i stål uppfördes, vilket gav bron en stark och lätt konstruktion. Ett djärvt språng på hela 180 meter blev möjligt! Stålet låg i tiden; materialet motsvarade kraven på hög hållfasthet och snabba byggtider. Brons stålkonstruktion tillverkades och monterades av ett legendariskt företag; Bergsunds Mekaniska Verkstad i Stockholm. Farbanan byggdes 40 meter över vattenytan och bron blev den näst högsta i landet. Spannen har en intressant form; böjda efter en parabelbåge har de liknats vid "försilvrade strömmingsbukar". Drag- och tryckkrafter styrdes till brostöden, utformade som höga avsmalnande torn. Stöden vilar på fundament av huggen natursten - stadigt och vackert.

Trafiken på norra stambanan ökade och ånglokomotiven blev allt kraftigare. 1891 års bro klarade inte den nya tidens krav. En ny bro i armerad betong uppfördes åren 1916 - 1919, 140 meter nedströms den gamla. Med denna bågbro tog SJ:s konstruktörer ett jättekliv - betongspannet sträckte sig drygt 90 meter över älven. Bron blev därmed världens största normalspåriga bro av stenmaterial. Det gick åt bl.a. 20 000 ton sand och makadam samt 900 m³ byggnadsvirke. Denna kultur- och teknikhistoriskt intressanta bro förklarades som statligt byggnadsminne år 1997.Sedan 1938 har stålbron använts som vägbro för vägen mellan Hörnsjö och Nyåker.
Att se Tallbergsbroarna i närbild och uppleva de väldiga, verkliga proportionerna är spännande. Gör ett stopp vid broarna och bekanta dig med de imponerande byggnadsverken! Nyåkersbygdens Intresseförening i samarbete med Olofsfors Bruksmuseum och Vägverket har färdigställt en vandringsled med ett tiotal skyltar som lotsar dig runt i historien och det unika brolandskapet. Vill du ha tak över huvudet eller värma dig en stund finns den timrade brostugan vid älvens strandkant.