Häxorna i Torsåker!

1668-74 rådde Häxhysteri i vårt land. Häxprocessen i Torsåker socken var den största processen. Den började med att Kyrkoherden i Torsåker gav Kaplanen Laurenthius Hornaes i uppdrag att spåra upp alla häxor i pastoratet. De var övertygade om att det rasade en gigantisk kamp mellan Gud och Djävulen och deras plikt var att rädda deras själar från helvetet.
1 okt 1674 var det rättegång i Gästgivargården i Hammar. Ett sjuttiotal personer stod  anklagade. Anklagelserna gällde, Trolldom, bortförande av barn till Blåkulla, egna färder till Blåkulla, syndigt leverna med djävulen samt ingått förbund med honom.

Fängelsehålorna

Efter rättegången sattes de dömda i fängelsehålorna i väntan på att domen " dömd till yxa & bål" skulle verkställas. Det var dom anhörigas ansvar att se till att dom dömda "häxorna" fick mat och kläder under den tid dom satt i hålan.

Den sista vandringen

Efter en straffpredikan och sista nattvard i Torsåker kyrka fick de dömda "häxorna" gå sin sista vandring till bålberget, vaktades av ortens män för att hindras att fly. En vandring på nästa en mil.

Bålberget

Väl framme fick de klä av sig för att sedan läggas på "stupstocken". Dom som då erkände sig skyldig till Häxeri ( ett fåtal gjorde det) slapp bli brända på bålen och fick begravas på den norra sidan av kyrkogården. De övriga bränndes och resterna av kvarlevorna sänktes i den intill liggande Lesjön. 
Totalt dömdes 71 människor, 65 kvinnor (dvs var 5:e kvinna i de tre socknarna) 2 män och 4 pojkar.

Hitta hit

Från Bollstabruk åker man vägen mot Sollefteå ca 3,1 km. Vid Ed tar man av till höger och fortsätter vägen fram till vägkorsningen där tar man höger, kör några km så så är det skyltat med Häxberget.