NYHETER

Turismnytt

 • Tillväxtverkets besöksnäringsseminarium

  17 juni 2018 15:14 – Jakob Norrby
  Den 12 juni hade Tillväxtverket ett besöksnäringsseminarium om besöksnäringens tillväxtresa. Den fullmatade förmiddagen blev snabbt fullbokad så det är helt klart att det finns ett stort intresse för vad som händer i branschen. För den som inte hade möjlighet att vara med spelades det hela in för websändning (länk nedan).
  Till att börja med berättade Tillväxtverket om sitt arbete och utmaningen att jobba med en näring som ställer större krav på instruktion, samordning och samverkan mellan olika aktörer. Besöksnäringen skiljer sig nämligen ganska mycket från de andra stora näringarna är mer linjära och stationära (stålet som säljs på exportmarknaden utvinns ut gruvan förädlas och lastas på ett fartyg och några få aktörer är inblandade) medan besöksnäringen är en ”sammansättningsfabrik” som berör många politik- och verksamhetsområden och det krävs många gånger samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer.
  Förgående år satsade man 360 miljoner på olika projekt för att bland annat förlänga säsonger, hjälpa till med marknadsföring med mera. Man kan lätt tro att det bara är stora aktörer, destinationer och verksamheter som får del av detta men flera av projekten har även fokus på mindre turismföretagare. Att man satsar på besöksnäringen är att den är ett bra verktyg för att utveckla attraktiva hållbara samhällen. Den bidrar till ökad sysselsättning på alla fronter och hjälper glesbygden att överleva och till om med frodas.
  Under förmiddagen presenterades också turismstatistiken som vi redogjort för tidigare. Man presenterade också resultatet av en enkätundersökning – Företagens villkor och verklighet – som skickats ut till 31 000 små och medelstora företag varav 10 000 hade svarat. Av dessa var 7% turismföretag. Här har man tagit fram en fördjupad rapport – Vardag och framtid för turismföretag.
  Det man fick fram var att det finns en stor framtidstro i den här branschen – 50% tror på tillväxt och bland hotellen tror över 90% på tillväxt de närmaste åren och man vill växa genom att anställa.
  Som de största tillväxthindren ser man den bristande tillgången på lämplig arbetskraft och här spelar även boendefrågan in. De som vill arbeta på orten har helt enkelt svårt att hitta boende. Andra tillväxthinder är sjuklöneregler, villkor för att anställa säsongspersonal, skatte- och momsregler samt investeringsbehov i utrustning och lokaler. Bland de minsta företagen är bristande lönsamhet ett hinder så här måste man hjälpa till med affärsmässigheten, vilket Tillväxtverket jobbar med.
  I det avslutande panelsamtalet visade Riitta Östberg, VD för Artipelag på sina stora utmaningar som är säsongsanpassningen som både är en besökarutmaning och personalutmaning. Hon belyste också ett annat stort problem som är de kollektiva transporterna. Det tar tre gånger så lång tid att ta sig till Artipelag från Stockholms city med buss än med bil eftersom man måste åka med lokalbuss. Detta blir ju också ett problem för personalen som i princip måste ha bil. Jonathan Tigrar från Go Adventure i Uppsala berättade om hur de blivit framgångsrika och vilka problem de möter i sin verksamhet. Främst likviditetsbristen i säsongsstarten. Almi som också satt i panelen berättade om sina möjligheter att hjälpa företag med lån, riskkapital och hjälp med affärsutveckling.
  Avslutningsvis berättade Tillväxtverket om aktuella insatser. Vilka de är och mycket mer kan ni läsa på Tillväxtverkets egen sida på Turismnytt.se – här
  Här kan du se livesändningen av seminariet
  Inlägget Tillväxtverkets besöksnäringsseminarium dök först upp på Turismnytt.
 • Ny rapport visar att pilgrimsvandring ökar i popularitet

  15 juni 2018 13:00 – Isa Mörk
  Pilgrimsvandring är något som har blivit mer populärt de senaste åren. Aktiviteten attraherar inte längre bara en religiös grupp som söker att komma närmare Gud, utan också resenärer som vill uppleva en inre resa med historia, vacker natur och gott sällskap.
  Kairos Future har publicerat en ny rapport om utvecklingen av pilgrimsvandring. Initiativet till rapporten togs av Visit Östergötland och enligt rapporten så kan den moderna pilgrimen delas in i fem grupper med olika drivkrafter:
  1. Stressade människor som använder pilgrimsfärden som ett sätt att koppla bort från den hektiska vardagen och finna en bättre balans i tillvaron.
  2. Personer som är intresserade av historia och som lär känna den bättre genom att vandra på platser där historiska personer gått.
  3. Kyrkliga som vandrar för att komma närmare Gud. Till exempel när församlingen ordnar en pilgrimsresa.
  4. Spirituella människor som bland annat ser pilgrimsvandringen som ett andligt forum för djupa samtal med andra.
  5. Pilgrimsluffarna som oftast är en yngre målgrupp. De vill ha äventyr, träffa nya människor och ha det trevligt helt enkelt.
  ”Pilgrimsvandring har förändrats, från att ha attraherat en specialintresserad liten grupp som vandrat i ett helgons fotspår för att komma närmare Gud, till att bli en aktivitet som attraherar betydligt bredare grupper.” Säger Erika Charbonnel, Director Travel & Tourism, Kairos Future.
  Svenska pilgrimsleder
  Trots att pilgrimsleder såsom El Camino från St-Jean-Pied-de-Port till Santiago de Compostela är vanliga val för den svenske pilgrimsvandraren, erbjuder Sverige flera vackra pilgrimsleder. Östergötland har till exempel tre leder som alla leder till Vadstena – Birgittaleden, klosterleden och Marialeden.
  ”Vi vill lyfta fram aktiviteter som hjälper oss att komma bort från vardagens stress, vyer som får oss att koppla av.” Säger Susanne H Fredriksson, chef besöksnäring och turism för Visit Östergötland. ”Det är en av de viktigaste sakerna vi svenskar längtar efter när vi är på semester och det vi upplever som en av våra största bristvaror.”
  Resultatet av rapporten presenterades i Vadstena under en pilgrimskonferens 30 maj 2018. Rapporten finns även att ladda ner på visitostergotland.se eller kairosfuture.com.
  Inlägget Ny rapport visar att pilgrimsvandring ökar i popularitet dök först upp på Turismnytt.
 • Autentiska måltidsupplevelser blir viktigare för besökare

  14 juni 2018 13:52 – Isa Mörk
  Hur smakar en plats? Vad är möjligheterna för framtida måltidsupplevelser? Intresset för lokalproducerad mat och platsbundna smaker har vuxit genom åren och måltidsupplevelser väntas bli ett mer attraktivt ämne i framtiden.
  En inspirerande kunskapsdag
  Smålands Turism bjöd på en fullspäckad kunskapsdag tisdagen 5 Juni där kunniga föreläsare talade om bland annat efterfrågan, utvecklingspotentialen och möjligheter för måltidsupplevelser. Syftet med dagen var att inspirera till en utvecklad livsmedelsproduktion men också att kunna hitta ett svar på hur besökare bäst upplever en plats när det kommer till smaker.
  ”Numera är det inte bara våra grannländer som kommer hit för att upptäcka och njuta av god och mat och dryck, utan även långväga gäster. Det ryktet ger oss möjlighet att locka till oss nya målgrupper och att stärka den lokala ekonomin när besökare stannar längre och spenderar mera.” Sa Helene Berg, VD för Smålands Turism.
  Kunskapsdagen genomfördes i vackra Äppledalen där folk har odlat frukt och bär i generationer. Vätterns gynnsamma inverkan på klimatet samt de bördiga odlingsmarkerna har stimulerat företagarandan i området. Både Rudenstams och Vista Kulle är exempel på äppelodlare som producerar lokala produkter i Äppledalen. Båda företagen var med under kunskapsdagen och försökte tillsammans med gästerna komma underfund med vad som smakar Äppledalen.

  Medverkade experter
  Närproducerade råvaror är något som kocken Paul Svensson bryr sig mycket om. Vanligtvis driver han sin restaurang på Fotografiska museet, men på kunskapsdagen så föreläste han om hållbar måltidsnjutning. Genom att använda säsongens råvaror, såsom syrad gurka och gråärtor från norra Småland, komponerade han måltidsupplevelser för gästerna och berättade om hur viktigt han anser att närproducerat är. Att kunna skörda så nära inpå konsumtion som möjligt påverkar både smakens intensitet, fräschören och det estetiska utseendet på råvaran. Ju kortare transport desto bättre råvara.
  Andra som medverkade under dagen var professorn Lena Mossberg som föreläste om hur man gör en måltidsupplevelse. Hennes forskning är inriktad på konsumentens upplevelser och appliceras på hotell, restaurang och inom turism. Sven Erik Larsson är företagsrådgivare och har arbetat med utveckling av lokal mat i mer än 10 år. Han talade om vad lokal mat och dryck är samt frågan om hur norra Småland smakar. Projektledaren för måltidsturism på Visit Sweden, Jens Heed, tog upp ämnet måltidens betydelse för reseupplevelsen och belyste måltidsturismen ur flera viktiga vinklar.
  ”Norra Småland har många spännande smaker, starka traditioner i mathantverk och innovativa entreprenörer. En ypperlig kombination för vår regions potential att bli en attraktiv måltidsdestination.” Avslutade Helene Berg.

  Måltiden blir viktigare för resenären
  Resenärer med särskilt intresse för mat och dryck har blivit fler med åren och det gör att utvecklingen av måltidsupplevelser och lokal matproduktion har blivit ett hett utbildningsområde. Det gynnar inte bara turismen i landet utan också företag som satsar på egenproducerat och arbetar för en hållbar miljö.
  Kunskapsdagen var en del av Smålands Turism och Visit Sweden satsning på utvecklingsarbetet som sker i Sverige. Sverige satsar nämligen stort på att få svenska måltidsupplevelser att bli en av de främsta reseanledningarna för internationella besökare. Potentialen är stor, men för att på sikt lyckas behövs det kunskap, kreativitet och självklart goda exempel av människor som brinner för att skapa autentiska måltidsupplevelser.
  Här kan du läsa mer om måltidsturism
  Inlägget Autentiska måltidsupplevelser blir viktigare för besökare dök först upp på Turismnytt.
 • Så får du nöjdare gäster med mindre arbetsinsats

  13 juni 2018 15:21 – Maria Lindqvist
  Visste du att Lean är en ideologi som bygger på att skapa största möjliga värde för kunden med minsta möjliga arbetsinsats? En resurssnål produktion, utförande av service samt tjänster där slöseri minimeras, helst elimineras. Att jobba smartare, inte mer.
  Stödjande ledarskap som engagerar medarbetare
  Den bygger på respekt för människan och utvecklar ett stödjande ledarskap, engagerar medarbetare och vårdar resurser. Tillika lika enkel som stark.
  Så, hur får du nöjdare gäster med mindre arbetsinsats? Genom att identifiera vem din gäst är, vilka behov din gäst har och fokusera din insats på det som ökar värdet för gästen, minimera allt annat arbete.
  Fokusera på gästens behov
  Hur löser du det i praktiken? Börja med att fokusera på gästens behov snarare än vad du har att erbjuda, känn in din gäst, få gästen att berätta varför den valde just din anläggning och vilka planer de har för sin vistelse. Utifrån svaret du får kan du avgöra vad, av allt du har, som bäst svarar mot gästens behov. Genom att erbjuda vad gästen behöver snarare än vad gästen ber om överträffar du gästens förväntningar och får en nöjdare gäst.
  Se över dina processer
  Minska arbetsinsatsen? Se över dina processer med fokus på kundvärde, vad är det du gör som skapar värde för gästen och vad gör du av något annat skäl? Minimera, helst eliminera, allt som inte skapar värde för din gäst. Exempel på ej värdeskapande tid är tid du använder för att duka fram/fylla upp/duka av frukostbuffén – den kan inte elimineras men väl minimeras, är flödet rätt? Är platsen för buffén optimal? Är innehållet det rätta utifrån gästens behov? Jobbar alla medarbetare utifrån samma rutiner? osv.
  Mät, mät och mät
  Glöm inte bort att mäta! För att avgöra om dina gäster är nöjdare och du och din personal använder er av en mindre arbetsinsats behöver du veta såväl din ursprungsposition som uppföljningsposition.
  Och väldigt viktigt, Lean är inte ett projekt – det är en filosofi för förändrad organisationskultur som leder till långsiktig och hållbar lönsamhet. Du och dina medarbetare ska leva Lean, inte bara tillämpa Lean.
   Lycka till!

   

  PS! Vill du veta mer, ta del av min kurs,  Så får du nöjdare kunder med mindre arbetsinsats.
   
  Detta är ett sponsrat inlägg
  Inlägget Så får du nöjdare gäster med mindre arbetsinsats dök först upp på Turismnytt.
 • Sandhamn seglarhotell ska säljas

  12 juni 2018 14:46 – Isa Mörk
  Hans Mellström har sedan 1999 förvärvat flera fastigheter på Sandhamn och bland annat uppfört Sandhamn seglarhotell. Men nu efter nästan 20 år av verksamhet på ön har entreprenören bestämt sig för att sälja seglarhotellet.
  PWC har fått i uppdrag att sälja hotellet samt de fyra tillhörande fastigheterna. Som tidigast väntas försäljningen vara klar i slutet av året och tills dess kommer verksamheten att fortsätta som vanligt.
  ”Det har varit tjugo fantastiska år, jag har fyllt 76 år och det är dags för mig att lägga tid på annat i livet.” Säger Hans Mellström om beslutet.
  Här kan du hitta fler verksamheter till salu
  Inlägget Sandhamn seglarhotell ska säljas dök först upp på Turismnytt.