MEDVERKAN.

Vi marknadsför Norrland nationellt och internationellt. På vår portal NorrlandMagic.se finns bland annat information om alla landskap. 
Facebooksidan "Norrland. Ett eget land" delar dagligen bilder
och filmer från Norrland. Gruppen "Vi som älskar Norrland" är
Norrlands största och är mycket aktiv. 

Vi når varje vecka tusentals personer via Facebook.
Som den största kommunikationsplattformen i Norrland skapar vi goda möjligheter att synas för de som medverkar hos oss.  

Facebooksidan "Norrland.Ett eget land" är Sveriges populäraste Facebooksida inom turism och fotografi.  Norrlands största Facebookgrupp "Vi som älskar Norrland!" och Instagramkontot "Norrland Magic. " Tillammans utgör dessa vår plattform i Norrland. 

Det finns flera olika sätt som ni kan samverka med oss. Nedan finns en översikt. Det som är intressant för Er kan ni fylla i formuläret  och därefter blir ni kontaktade.

Facebook är vår huvudkanal. Portalen NorrlandMagic.se har som syfte att bland annat ge kompletterande information när det görs inlägg på Facebook. Portalen är länkad från våra sociala medier vilket innebär en daglig trafik av personer som är intresserad av Norrland. 


SAMVERKANSFORMER

1. ABONNEMANG

Samverkan på portal kan göras med månadsabonnemang.  Beroende på var ni vill synas /placeringar får ni ett förslag. 

2. MEDVERKAN - Facebook
Ni kan samverka med oss genom att vi lyfter upp ert evenemang, film, budskap på Facebook. Det viktiga är att det handlar om Norrland och är intressant samt engagerande för våra följare. Beskriv era önskemål och vad ni vill uppnå. Ange även om det avser Facebooksidan "Norrland. Ett eget land" eller i gruppen "Vi som älskar Norrland". 

 

 
 
 

PLACERINGAR HÄR PÅ PORTALEN NORRLAND MAGIC
 
VID MEDVERKAN I FLERA KATEGORIER UTGÅR RABATT.

Denna sida har högst synlighet. Facebooksidan "Norrland. Ett eget land"
och Facebookgruppen "Vi som älskar Norrland" är länkad direkt hit.
Månadstoppen där de bästa bilderna lyfts upp länkas hit.   

Tryck för exempel. 

Tryck för exempel.
När landskapstema lyfts upp på Facebook länkas den till aktuellt landskap. Ingår:

1. Annons och länk.
2. Annons och länk på kommun.
 

 

Tryck för exempel.
 Ingår: Annons och länk.

 

Tryck för exempel.
Ingår: Annons och länk.

 

Tryck för exempel.
Ingår: länk.
 Ingår: länk och bild.

Ange om det avser med eller utan bild.
 

Tryck för exempel.
 Ingår: Annons och länk.

 

Tryck för exempel.
Ingår: Annons och länk samt ett fiskeområde med annons och länk.

 

 Tryck för exempel. Fjällfiske.
Samma som inland och kust.
 Ingår: Annons och länk.

 

Tryck för exempel. 
Ingår: Länk.
Ingår: länk och bild.

Ange om det avser med eller utan bild.
 

Matkulturen i Norrland är en viktig kulturbärare som alltid har en särskild prioritet för oss då vi värnar om lokalproducerad mat. 
Tryck för exempel.